MIG/MAG

MIG/MAGMetal Inert Gas/Metal Active Gas, czyli spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych, albo aktywnych.

W metodzie tej łuk jarzy się pomiędzy końcówką elektrody, a rodzimym metalem w linii złącza. Za pomocą silnika o ustalonej prędkości obrotowej, przesuwana jest ze stałą prędkością elektroda. Długość łuku jest definiowana przez źródło prądu. Cała łukowa przestrzeń, podobnie jak i metal, osłaniane są odpowiednio dobranym do spawanego metalu gazem. Najczęściej jest to argon, argon z domieszką tlenu i dwutlenku węgla, czy sam dwutlenek węgla.

Metodą MIG/MAG najczęściej spawamy cienkie blachy, czy materiały o średniej grubości łączonych elementów.

To jedna z najbardziej popularnych metod spawania konstrukcji. Spoina tworzona jest w bardzo korzystnych warunkach – wszystko to przez dokładną osłonę łuku między elektrodą a spawanym elementem. Toteż MIG/MAG bywa wykorzystywany do tworzenia wyższej jakości połączeń metali, które mogą być połączone za pomocą spawania łukowego (stale węglowe, stale niskostopowe, stale odporne na korozje, aluminium, nikiel, czy miedź).

Sama spoina tworzona jest ze stapiającego się metalu drutu elektrody oraz nadtopionych krawędzi spawanego materiału. Palnik może być chłodzony wodą, albo powietrzem.

Prąd wykorzystywany w tym rodzaju spawania to zarówno stały, jak i przemienny we wszystkich pozycjach, chociaż najczęściej stosowany jest prąd stały o dodatniej biegunowości. Proces przeprowadzany jest półautomatycznie, czy też automatycznie, a przez to występuje duża łatwość regulacji i możliwość wykonywania różnorodnych konstrukcji przy wykorzystaniu różnych metali i stopów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>