PAW

PAWPlasma Arc Welding, znaczy się spawanie z użyciem ogniskowania łuku elektrycznego.

Ogólnie metoda PAW bardzo przypomina spawanie metodą TIG, przy czym posiada o wiele większą ilość zalet, będąc jednocześnie wspaniałą alternatywą dla spawania laserowego, zwłaszcza elementów o niewielkiej grubości – tak do ok. 8 mm.

W samym procesie PAW dochodzi do wykorzystania dwóch strumieni gazu – plazmowego i osłonowego. Są to dwa osobne źródła. Gaz plazmowy przepływa wokół elektrody wolframowej,
tworząc stożek plazmowego łuku. Z kolei gaz osłonowy chroni „jeziorko” ciekłego metalu. W trakcie spawania dysza gazowa powoduje zagęszczenie łuku spawalniczego. Takie skupienie pozwala na duże skrócenie czasu prac przygotowawczych, czyli przygotowania spoin typu U, czy V.

Aby wytworzyć plazmę musimy nagrzać zjonizowany gaz do odpowiedniej temperatury. W przypadku metody TIG będzie to około 6 000 °C, natomiast w przypadku spawania plazmowego mamy temperatury rzędu 20 000 °C.

Wszystkie te czynniki decydują o tym, że po jednym przejściu jesteśmy w stanie wykonać spoinę z korzystnym zarysem wtopienia i niewielkim odkształceniem po procesie spawania. W końcu daje nam to oszczędności aż do 30% spoiwa, dużo szybsze prędkości spawania (czasem do 80% lepsze niż w przypadku metody TIG), a z racji otoczenia gazem plazmowym dostajemy dużo większą żywotność elektrod wolframowych.

Spawanie PAW stosowane jest wówczas, kiedy zależy nam na wysokiej jakości złączy, czyli głównie w przemyśle lotniczym, konstrukcjach kosmicznych, przemyśle chemicznym, petrochemicznym, czy przetwórczym.

W przyrodzie występują trzy odmiany spawania plazmowego:

– mikroplazmowe (natężenie prądu spawania w przedziale 0,1 – 20 A)
– plazmowe (prąd spawania 20 – 100 A)
– plazmowe z „oczkiem” (powyżej 100 A)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>